Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego https://fantazja.net/ Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest: 

F.H. “Fantazja” Izabela Jonczyk,  

 1. Powstańców Śląskich 14,  

42-286 Koszęcin, Polska 

NIP: 6271721559 

REGON: 240385244 

Tel. +48 502 452 242

Mail: fantazja.urwisek@gmail.com 

 1. Dane dostępowe i hosting 
 • Odwiedzając nasz sklep, nie jesteś zobowiązany do udostępniania nam  swoich danych osobowych. Jednakże, w celu zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania strony internetowej i doskonalenia naszej oferty, nasz serwer  automatycznie zapisuje pewne informacje, takie jak nazwę żądanego pliku,  adres IP, datę i godzinę wizyty, ilość przesyłanych danych oraz dostawcę  usług internetowych (zwane “logami dostępowymi”). Te dane są gromadzone  i analizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o  Ochronie Danych Osobowych (RODO) w celu zabezpieczenia prawnie  uzasadnionego interesu naszej firmy w optymalnym i prawidłowym  prezentowaniu naszej strony internetowej oraz oferty. Wszystkie dane  dostępowe są usuwane automatycznie po upływie siedmiu dni od  zakończenia Twojej wizyty na naszej stronie.  
 • Dla zapewnienia hosting i prezentacji naszego sklepu internetowego,  korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy. Wszystkie dane, które zbieramy  zgodnie z tą polityką prywatności podczas korzystania z naszej strony  internetowej lub poprzez formularze dostępne w sklepie internetowym, są  przechowywane na serwerach tego dostawcy usług. Przetwarzanie danych na  innych serwerach odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej  polityki prywatności. Nasz dostawca usług ma siedzibę na terenie kraju  należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

co gwarantuje zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony  danych osobowych.  

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy oraz założenia  konta klienta 
 • Zbieranie Danych Osobowych 

Nasza firma gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy Klient dobrowolnie  przekazuje je podczas składania zamówienia lub kontaktu z nami, na przykład  poprzez formularz kontaktowy lub e-mail. Pola oznaczone jako obowiązkowe są  niezbędne do zawarcia umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której Klient się do nas  zwraca. Bez ich podania niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia lub nawiązanie  kontaktu. Rodzaj zbieranych danych zależy bezpośrednio od formularzy, które Klient  wypełnia.  

 • Wykorzystywanie Danych Osobowych 

Dane przekazane przez Klienta są wykorzystywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w celu wykonania  umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Ponadto, jeśli Klient  wyrazi zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na utworzenie konta klienta,  przetwarzamy niezbędne dane osobowe w tym celu.  

 • Przechowywanie i Usuwanie Danych 

Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta Klienta, przetwarzanie jego danych  zostaje ograniczone. Po upływie okresów przechowywania określonych w  przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości, dane te zostaną trwale  usunięte. Niemniej jednak, jeśli Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze  wykorzystanie tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  zastrzegamy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym informujemy w  niniejszej polityce prywatności.  

 • Usuwanie Konta Klienta 

Klient ma możliwość usunięcia swojego konta w dowolnym momencie. W celu  zrealizowania tej operacji, wystarczy wysłać wiadomość na adres  fantazja.urwisek@gmail.com lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48  502 452 242.  

 1. Przekazywanie danych 
 • Przekazywanie Danych Dostawcom i Instytucjom Finansowym

W celu realizacji umowy, możemy przekazać dane Klienta firmie kurierskiej, która  dostarcza zamówione towary, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego  o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W procesie składania zamówienia, w  zależności od wyboru dostawcy usług płatniczych, przekazujemy dane płatnicze do  instytucji kredytowej obsługującej płatność oraz, ewentualnie, do wybranego przez  Sprzedawcę lub Klienta dostawcy usług płatniczych. W przypadku, gdy Klient  posiada konto u takiego dostawcy usług płatniczych, niektórzy z nich mogą  gromadzić dane samodzielnie. W takich sytuacjach Klient zostanie przekierowany na  stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będzie mógł dokonać  płatności. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy  usług płatniczych.  

 • Zarządzanie Danymi zewnętrznymi systemu 

W celu obsługi i realizacji zamówień, korzystamy z zewnętrznego systemu  zarządzania towarami. Przekazywanie i przetwarzanie danych w tym zakresie opiera  się na umowie powierzenia danych.  

 • Kontakt z Firmą Kurierską 

Jeśli Klient wyrazi wyraźną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w trakcie lub po  złożeniu zamówienia, możemy przekazać firmie kurierskiej wybrany przez Klienta  adres e-mail i numer telefonu. Dzięki temu firma kurierska może skontaktować się z  Klientem przed dostawą w celu umówienia terminu dostarczenia zamówienia lub w  celu poinformowania o statusie dostawy (awizacja). Klient ma prawo cofnąć tę  zgodę w dowolnym momencie, poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres  kontaktowy fantazja.urwisek@gmail.com lub bezpośrednio do firmy kurierskiej na  wskazany przez nią adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody, usuniemy przekazane  przez Klienta dane, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na dalsze korzystanie z  tych danych w innych celach lub będziemy mieli podstawy prawne do ich dalszego  wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformujemy  w niniejszej polityce prywatności.  

 1. E-Mail – Newsletter 
 • Zapis do Newslettera 

Jeśli Klient zdecyduje się na subskrypcję naszego newslettera, będziemy  wykorzystywać dostarczone przez niego dane wyłącznie w celu regularnego  przesyłania informacji drogą elektroniczną, zgodnie z wyrażoną przez Klienta zgodą  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych  Osobowych – RODO). 

 • Rezygnacja z Newslettera 

Klient ma pełne prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania  naszego newslettera, poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy  fantazja.urwisek@gmail.com lub skorzystanie z dedykowanego linka dostępnego w  każdym przesłanym newsletterze. Po wyrejestrowaniu Klienta, usuniemy jego adres  e-mail, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych w  innych celach, lub będziemy mieli podstawy prawne do ich dalszego przetwarzania,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje można  znaleźć w naszej polityce prywatności.  

 • Zaufane Przetwarzanie Danych Newslettera 

Wysyłka newslettera jest realizowana poprzez zewnętrznego usługodawcę, któremu  powierzamy przetwarzanie danych na nasze zlecenie. Usługodawca ten ma swoją  siedzibę na terenie kraju, który należy do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  Gospodarczego, co gwarantuje zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych.  

 1. Cookies 
 • Optymalizacja Strony z Użyciem Cookies  

Nasza firma, w celu usprawnienia i zoptymalizowania działania naszej strony  internetowej, stosuje tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy dostosować  wyświetlane produkty oraz przeprowadzać badania rynkowe, co stanowi zgodność z  art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i  naszym prawnie uzasadnionym interesem w optymalnym prezentowaniu naszej  oferty.  

 • Działanie Cookies 

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które automatycznie zapisują się na  urządzeniu Klienta. Część z tych plików cookies, używanych przez nas, zostaje  usunięta po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, czyli po jej zamknięciu  (nazywane “cookies sesyjnymi”). Inne cookies są przechowywane na urządzeniu  Klienta, co pozwala nam na rozpoznanie przeglądarki Klienta, gdy ponownie  odwiedza naszą stronę (nazywane “trwałymi cookies”). Okres przechowywania jest  określony w ustawieniach dotyczących cookies w przeglądarce internetowej Klienta.  

 • Kontrola nad Cookie

Klient ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby  otrzymywać informacje o wykorzystywaniu plików cookies i podjąć decyzję o ich  akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Różne 

przeglądarki pozwalają na zarządzanie ustawieniami cookies w różny sposób, a w  menu pomocy przeglądarki znajdują się instrukcje dotyczące modyfikacji tych  ustawień.  

 • Wpływ na Funkcjonalność Strony 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików  cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.  

 1. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu 
 • Wykorzystanie Google Maps 

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Maps do wizualizacji  geograficznych informacji. Google Maps jest dostarczane przez Google Ireland  Limited, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia  (www.google.com). Przesyłka danych w tym celu jest zgodna z art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i jest realizowana  w celu ułatwienia lokalizacji punktów sprzedaży oraz zoptymalizowania prezentacji  naszej oferty na rynku.  

 • Przetwarzanie Danych przez Google Maps 

Korzystając z Google Maps, Google gromadzi i przetwarza dane dotyczące  korzystania z map i różnych funkcji, w tym adres IP i dane lokalizacyjne użytkownika.  Przetwarzanie tych danych przez Google nie jest kontrolowane przez nas. W  przypadku przechowywania informacji przez Google na serwerach w Stanach  Zjednoczonych, firma Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Zgodnie  z umową między USA a Komisją Europejską, uznaje się odpowiedni poziom ochrony  danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.  

 • Wyłączanie Google Maps 

Aby zdezaktywować usługę Google Maps i związane z nią przetwarzanie danych  przez Google, można wyłączyć obsługę skryptów JavaScript w ustawieniach  przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z Google Maps może być niemożliwe  lub znacząco ograniczone.  

 • Narzędzie Google reCAPTCHA – Zapobieganie Nadużyciom 

W celu zapobiegania spamowi, nadużyciom i nieprawidłowemu używaniu naszych  formularzy internetowych, niektóre z nich są zabezpieczone narzędziem Google  reCAPTCHA, dostarczanym przez Google Ireland Limited. Narzędzie to pomaga  weryfikować wprowadzone dane, chroniąc naszą stronę przed zautomatyzowanymi  działaniami, takimi jak boty, które mogą zakłócać jej prawidłowe działanie. 

Zastosowanie reCAPTCHA jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie  uzasadnionym interesem jest ochrona strony przed potencjalnymi nadużyciami i  zapewnienie jej bezawaryjnego funkcjonowania.  

 • Funkcje Google reCAPTCHA 

Narzędzie Google reCAPTCHA wykorzystuje rozwiązania takie jak pliki cookies i  JavaScript w celu analizy korzystania przez Klienta z naszej strony internetowej.  Dane te, wraz z adresem IP Klienta, są automatycznie zbierane i przechowywane na  serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe wprowadzone przez  Klienta w polach formularzy nie są odczytywane ani zapisywane.  

 • Kontrola Danych Przez Klienta 

Klient ma możliwość zablokowania Google przed zbieraniem danych dotyczących  korzystania z naszej strony internetowej, takich jak adres IP, poprzez zmianę  ustawień przeglądarki w zakresie obsługi plików cookies lub wyłączenie obsługi  skryptów JavaScript. Jednakże, należy mieć na uwadze, że wyłączenie niektórych  funkcji strony internetowej Sklepu może być skutkiem takiej decyzji.  

 • Więcej informacji 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google można  znaleźć w polityce prywatności Google. Przetwarzanie danych odbywa się na  podstawie umowy między współadministratorami danych zgodnie z art. 26 RODO. 

 1. Media społecznościowe 
 • Wtyczki Mediów Społecznościowych 

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. wtyczek mediów społecznościowych.  Podczas przeglądania strony zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka Klienta  nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, Google, Twittera lub  Instagrama. Dzięki tej integracji, usługodawcy mediów społecznościowych  otrzymują informację o tym, że przeglądarka Klienta odwiedziła naszą stronę,  niezależnie od tego, czy Klient posiada konto w danym serwisie i czy jest w danym  momencie zalogowany. Taka informacja, wraz z adresem IP Klienta, jest  przekazywana bezpośrednio do serwera usługodawcy (zlokalizowanego przeważnie  w USA) i tam przechowywana. Jeśli Klient jest zalogowany na jednej z platform  społecznościowych, informacje te mogą zostać przypisane do jego profilu w danym  serwisie, jeśli Klient korzysta z określonych wtyczek, np. klikając przycisk “Lubię to”  lub “Udostępnij”. Informacje te zostaną również opublikowane w mediach  społecznościowych i widoczne dla jego kontaktów lub znajomych. To działanie jest  zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 

(RODO) i ma na celu zapewnienie optymalnej prezentacji naszej strony internetowej i  oferty na rynku.  

 • Polityka Prywatności Usługodawców Mediów Społecznościowych Cel, zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych  danych przez usługodawców mediów społecznościowych, a także prawa Klienta w  tym zakresie i sposoby ochrony prywatności opisane są w politykach prywatności  poszczególnych platform społecznościowych.  
 • Kontrola Prywatności 

Jeśli Klient nie chce, aby usługi społecznościowe przypisywały dane zebrane  podczas wizyt na naszej stronie do jego profilu w danym serwisie, musi się  wylogować z tych platform przed odwiedzeniem naszej strony. Możliwe jest również  całkowite zablokowanie wtyczek społecznościowych poprzez stosowanie  odpowiednich rozszerzeń przeglądarki.  

 • Komunikacja za Pośrednictwem Mediów Społecznościowych Jesteśmy aktywni na portalach społecznościowych, aby utrzymywać aktywną  komunikację z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Korzystamy również z  mediów społecznościowych do informowania o naszych produktach i bieżących  promocjach.  
 • Działalność na Portalach Społecznościowych 

Gdy odwiedzisz nasz profil w portalu społecznościowym, platforma ta może  automatycznie gromadzić i przetwarzać dane osobowe za pomocą plików cookies w  celach badań rynkowych i reklamowych oraz tworzenia pseudonimowych profili  użytkowników. Tworzenie pseudonimowych profili jest wykonywane, aby dostarczać  reklamy dostosowane do zainteresowań Klienta. Ta praktyka jest zgodna z art. 6 ust.  1 lit. f RODO i ma na celu zapewnienie optymalnej komunikacji z klientami i  prezentacji oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Klienta (np. za  pomocą pola wyboru), by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 • Ochrona Danych w Portalach Społecznościowych 

Jeśli portal społecznościowy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, obowiązuje  umowa EU–US Privacy Shield, czyli tarcza prywatności. Ta umowa jest zawarta  między USA a Komisją Europejską, która uznała, że firmy posiadające certyfikat  Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Aktualny certyfikat  portalu społecznościowego z siedzibą w USA jest dostępny pod tym adresem:  https://www.dataprivacyframework.gov/s/

 • Więcej Informacji 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  konkretne platformy społecznościowe, a także możliwość nawiązania kontaktu,  złożenia zapytań dotyczących ustawień prywatności lub wykorzystania swoich praw,  takich jak prawo do sprzeciwu, można znaleźć w politykach prywatności  poszczególnych platform:  

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych  wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są pod  adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach  odwiedzin fanpage na:  

Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są pod adresem:  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

Twitter: https://twitter.com/pl/privacy  

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Możliwość wyrażenia sprzeciwu (Opt-Out):  

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  

Google/ YouTube: www.adssettings.google.com/authenticated?hl=pl  Twitter: https://twitter.com/personalization 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy i prawa Klienta 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:  

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu  danych w zakresie określonym w tym artykule;  
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania nieprawidłowych lub  niekompletnych danych osobowych;  
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),  zapisanych przez Sprzedawcę danych osobowych, o ile ich dalsze  przetwarzanie nie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności  wypowiedzi i informacji; – do wywiązania się z prawnego obowiązku; – z  uwagi na względy interesu publicznego; – do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń;  
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych  osobowych, o ile: – prawidłowość tych danych osobowych jest przez Klienta  kwestionowana; – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient  sprzeciwia się ich usunięciu; – Sprzedawca nie potrzebuje już danych  osobowych, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń; – Klient wniósł na podstawie art. 21 sprzeciw wobec  przetwarzania danych;  
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy  danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym  się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu  

administratorowi;  

 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”).  

Jeśli Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami tej polityki  prywatności w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów, Klient ma prawo  wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania na przyszłość. W przypadku  przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Klient ma zawsze  prawo do wyrażenia sprzeciwu. Jeżeli dane są przetwarzane w innych celach, Klient  może wnieść sprzeciw, ale tylko wtedy, gdy ma szczególne powody wynikające z  jego konkretnej sytuacji. Jeśli Klient skorzysta z prawa do sprzeciwu, Sprzedawca  nie będzie kontynuować przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy  mieli istotne, uzasadnione powody do przetwarzania, które przeważają nad  interesami i prawami Klienta, lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń. Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadków 

przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w których Sprzedawca  zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta w tym celu.  

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania  Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a  także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec  wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności,  prosimy o kontakt z administratorem danych:  

F.H. “Fantazja” Izabela Jonczyk,  

 1. Powstańców Śląskich 14,  

42-286 Koszęcin, Polska 

NIP: 6271721559 

REGON: 240385244 

Tel. +48 502 452 242

Mail: fantazja.urwisek@gmail.com 

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych wykorzystywanych  przez użytkownika sklepu https://fantazja.net/ można znaleźć także w  zakładce REGULAMIN.

Shopping Cart
Scroll to Top